Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderKontaktOm RubanProdukter

Generalforsamling i Skovlund Ansager Vælgerforening

- Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.30, Stationsvej 3, Ansager

Skovlund Ansager Venstre Vælgerforening

 

Generalforsamling i Skovlund Ansager Vælgerforening

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30

 

Den Gamle Station, Stationsvej 3, Ansager

Dagsorden efter gældende vedtægter:

 

· Valg af dirigent

· Valg af stemmetæller

· Formandsberetning

· Behandling og fremlæggelse af regnskab.

· Afstemning/godkendelse af regnskab og formandsberetning

· Medlemskontingent for det kommende år.

· Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før gene-ralforsamlingen.

· Valg til bestyrelsen.

· Valg af formand.

· Valg af to revisorer og suppleant(er).

· Eventuelt.

 

Pris for deltagelse 40.- kr incl. kaffe/brød På vegne af foreningen: Birgit Haahr Larsen ( nielshaahrlarsen@gmail.com

Rasmus Sadova