Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderKontaktOm RubanProdukter
Næsbjerg
Foto:

Generalforsamling i Næsbjerg Sogns Borgerforening

Midt-I på Næsbjerg Skole

Generalforsamling 2018

 

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer, stemmetællere og referent
  2. Formandens beretning

2,1 Kursusafdelingens beretning

2,2 Agerviglunds beretning

  1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2017:

                      3,1 Borgerforeningen

                      3,2 Agerviglund

3,3 Kursusafdelingen

  1. Indkomne forslag:

                 4,1)Kontingent fastsættelse

  1. Valg til bestyrelsen:

                 På valg er.:  Finn Ladegaard modtager genvalg

                                       Britta Gregersen modtager genvalg

                                       Esben Møgelvang modtager ikke genvalg

 

5.1 Valg af 2 suppleanter

5.2 Valg af revisorer

5.3 Valg af Revisor suppleant

  1. Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Susanne Ladegaard